• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Dom Lekarza Seniora"
    KRS 0000223048

Misja
Fundacja została powołana, aby jeszcze bardziej pomóc lekarzom seniorom poprzez budowę domu, w którym zapewniona byłaby specjalistyczna opieka oraz towarzystwo.

Prowadzone działania
Odbiorcami naszych działań będą lekarze emeryci i renciści.
Aktualnie prowadzimy szereg działań na zebranie odpowiednich środków finansowych, aby móc rozpocząć remont i adaptację zakupionej nieruchomości w Inowrocławiu na potrzeby lekarzy seniorów

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.