• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Obrona Praw Człowieka i Obywatela "St.O.P."
    KRS 0000223138

Prowadzone działania
- prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w Wałbrzychu
- prowadzenie punktów porad obywatelskich w Gminie: Walim, Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Świebodzice
- prowadzenie mediacji
- rzecznictwo systemowe i indywidualne
- analiza problemów społecznych
- prowadzenie Lokalnej Pracowni Aktywności w Czarnym Borze itp.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.