• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka
    KRS 0000223296

Misja
Prowadzenie działalności zmierzającej do pełnego i wszechstronnego rozwoju Ciechocinka w zakresie ekonomicznym, kulturalnym i zdrowotnym.
Popieranie działalności zmierzającej do zapewnienia mieszkańcom i kuracjuszom najlepszych warunków bytowych i rekreacyjnych.
Ochrona przyrody, krajobrazu i zabytków kultury.
Rozwijanie inicjatywy zmierzającej do podniesienia piękna i estetyki Ciechocinka.
Popularyzowanie walorów leczniczych i klimatycznych uzdrowiska.
Popieranie wszelkich przejawów inicjatywy twórczej.

Prowadzone działania
Popieranie i organizowanie działalności kulturalnej.
Organizowanie imprez, odczytów i konkursów.
Inicjowanie i popieranie prac naukowych w zakresie osiągnięć leczniczych w Ciechocinku.
Popieranie i organizowanie wydawnictwa pamiątek krajoznawczych Ciechocinka, Regionu Kujawskiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.