• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Tara - Schronisko dla Koni
    KRS 0000223306

Misja:
1. Prowadzenie schronisk dla koni porzuconych, przekazanych fundacji w formie darowizny lub wykupionych przez fundację.
2. Nabywanie koni chorych, starych i maltretowanych, w tym rzeźnych.
3. Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja zwierząt pozyskanych przez Fundację.
4. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie szeroko rozumianej ekologii.
5. Ochrona i promocja zdrowia.
6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
7. Zajęcia dla dzieci niestabilnych, emocjonalnie nadpobudliwych i niepełnosprawnych, z zakresu nawiązywania kontaktu, opieki nad końmi.
8. Resocjalizacja młodzieży przy pomocy koni nabytych przez fundację i nadających sie do pracy.
9. Rozpowszechnianie materiałów prasowych oraz telewizyjnych i radiowych programów dokumentalnych dotyczących istniejących warunków hodowli, transportu i uboju koni.
10. Organizowanie i finansowanie wystaw, galerii, pokazów i innych wydarzeń artystycznych w kraju i poza jego granicami w zakresie opisanym w powyższych punktach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.