• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych
    KRS 0000223328

Misja
Pomoc osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy.

Prowadzone działania
1. Pomoc w pisaniu aplikacji (cv, listy motywacyjne, świadectwa pracy).
2. Informowanie o należnych prawach, kierowanie do odpowiednich instytucji.
3. Współpraca z Bankiem Żywnościowym.
4. Pomoc rzeczowa, organizowanie półkolonii letnich, ferii zimowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.