• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lions Club Rzeszów
    KRS 0000223347

Celem jest wszechstronna pomoc dzieciom chorym i niepełnosprawnym, dzieciom z rodzin niezamożnych, środowisk patologicznych z terenu Rzeszowa i Podkarpacia (np. : zakup leków, opłacanie turnusów rehabilitacyjnych, zakup sprzętu do rehabilitacji domowej, opłacanie zabiegów rehabilitacyjnych itp.) oraz pomoc dzieciom uzdolnionym artystycznie (np. opłacanie warsztatów artystycznych itp.).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.