• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspierających Rozwój Osób Niepełnosprawnych, Starszych i Chorych "In Gremio"
    KRS 0000223450

Misja
1. Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Reprezentowanie osób niepełnosprawnych,ich intetresów i potrzeb.
3. Współpraca z innymi organizacjami, władzami samorządowymi.

Prowadzone działania
1. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej.
2. Zajęcia rehabilitacyjne (rehabilitacja, logopeda, pływalnia).
3. Znoszenie barier architektonicznych.
4. W ramach DPS istnieje także klub dzienny, w którym odbywają się zajęcia dla osób z zewnątrz - chorych, niepełnosprawnych, dzieci.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.