• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół "Modlitwa i Czyn"
    KRS 0000223459

Celem Stowarzyszenia jest:
1. kształtowanie dojrzałych postaw chrześcijańskich w duchu wartości Ewangelii, zgodnie z zasadami katolickiej nauki społecznej;
2. propagowanie szeroko pojętej idei integracji społecznej osób niepełnosprawnych;
3. podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym ich rodzinom i opiekunom;
4. prowadzenie działalności charytatywnej.

Najważniejszym działaniem jest stworzenie rodzinnego domu opieki dla osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.