• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku
    KRS 0000223510

Niesiemy niezbędną pomoc dzieciom i młodzieży z ograniczoną sprawnością intelektualną, fizyczną bądź społeczną oraz ich rodzinom. Cel ten realizujemy poprzez działania sprzyjające wyrównywaniu szans, integrację, przeciwdziałanie patologiom społecznym, edukację, wychowanie i rehabilitacje. Nasze szeregi tworzą specjaliści z dziedzin psychologii, pedagogiki, rehabilitacji oraz wykwalifikowani terapeuci. Dlatego też wiemy, co i jak robić, żeby świadczyć pomoc osobom niepełnosprawnym. Nasza idea wynika z wieloletniego doświadczenia i obserwacji sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce i ich rodzin.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.