• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Oleszyckiej
    KRS 0000223787

Misja
1. Dbałość o rozwój całej gminy Oleszyce
2. Upowszechnianie kultury i wiedzy o Oleszycach i okolicach
3. Zabieganie o zachowanie naturalnych walorów przyrodniczych i historycznych
4. Promowanie walorów turystycznych gminy Oleszyce w kraju i zagranicą
5. Nawiązanie współpracy z miastami przygranicznymi sąsiednich państw.

Prowadzone działania
Przygotowanie projektu pod budowę zalewu celem organizowania wypoczynku dla ludności.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.