• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Ich Dom" - Mieszkania dla Młodzieży Opuszczającej Domy Dziecka w Płocku
    KRS 0000223790

Głównym naszym celem jest zbieranie środków na zakup mieszkań dla młodzieży opuszczającej domy dziecka i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze. Obok tego leczymy uzębienie tych dzieci, organizujemy specjalistyczne konsultacje. Prowadzimy działania integracyjne młodzieży różnych środowisk. Chcemy pokazać tym dzieciom, że wszystkie one są takie same i że mogą - jeżeli tylko chcą - posiąść inne nieznane im dotąd umiejętności.

Prowadzone działania
w ubiegłym roku nie uzyskaliśmy tyle przychodów by kupić nowe mieszkania. Skupiliśmy się na rozwiązywaniu problemów Fundacji i naszych podopiecznych .Organizujemy rejs żeglarski po Jeziorach Mazurskich Natłok innych zajęć nie pozwala nam na razie na długofalowe planowanie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.