• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych
    KRS 0000223992

Misja
Stowarzyszenie ma na celu:

1)Udzielanie osobom ciężko i terminalnie chorym z powodu choroby nowotworowej opieki medycznej i duchowej przystosowanej do szczególnych potrzeb tych chorych,

2)Udzielanie pomocy rodzinom osób ciężko chorych w sprawowaniu opieki nad chorymi,

3)Jednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie powyższej opieki i pomocy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.