• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub Sportowy "Wesoła"
    KRS 0000224046

Misja
Popularyzacja kultury fizycznej i sportu.

Prowadzone działania
-sport,
-dzieci,
-młodzież,
-wychowanie.

Wpłaty zostaną przeznaczone na statutową działalność Klubu, a w szczególności na rozpowszechnianie i propagowanie sportu masowego oraz działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.