• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście
    KRS 0000224076

Prowadzone działania
Pozyskujemy żywność od firm producenckich oraz zebraną podcza zbiórek żywności.Pozyskana żywność jest rozdysponowywana organizacjom pozarządowym i instytucją opiekującym się potrzebującymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.