• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Kamerton"
    KRS 0000224281

Prowadzone działania
1. Wspieranie i promowanie młodych talentów.
2. Działalność charytatywna i pomoc społeczna.
3. Promocja i organizacja wolontariatu.
4. Wspomaganie wspólnot i społeczności lokalnych.
5. Organizacja imprez upowszechniających kulturę i sztukę.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.