• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
    KRS 0000224452

Stowarzyszenie realizuje misję ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji mieszkańców Śląska Opolskiego. Organizowane i wspierane przez nas przedsięwzięcia naukowe, edukacyjne i kulturalne, zmierzają do upowszechnienia wiedzy o dziejach obozów w Lamsdorf/Łambinowicach oraz losach jeńców wojennych w czasie II wojny światowej, a także służą kształtowaniu świadomości historycznej, postaw patriotycznych i obywatelskich u odbiorców. Ważnym elementem naszej działalności jest otaczanie opieką Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach oraz wspieranie działalności Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Cele te realizujemy m.in. poprzez organizację konferencji, spotkań autorskich, lekcji i prelekcji muzealnych, wystaw czasowych i stałych, konkursów, podróży edukacyjnych do miejsc pamięci, także poprzez wspieranie działań wydawniczych oraz akcji pozyskiwania i konserwowania zbiorów muzealnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.