• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Samarytanin"
    KRS 0000224584

Celem Fundacji jest udzielenie pomocy w organizowaniu leczenia i jego finansowaniu dla osób cierpiących chorobę Friedriecha.

Prowadzone działania:
Działania na rzecz osób dotkniętych genetyczna chorobą - zespół Friedreicha.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.