• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Świętego Stanisława BM i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Szczepanowskiej
    KRS 0000224641

Prowadzone działania
Główne kierunki działania to praca mająca na celu podnoszenie wiedzy dotyczącej dorobku regionalnego, wydawanie i kolportaż czasopism i pamiątek, organizacja imprez kulturowo-oświatowych, opieka i pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych w organizowaniu czasu wolnego i wspieranie działa dla dzieci niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.