• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy
    KRS 0000224677

Misja:
Pomoc osobom bezdomnym, ubogim, w tym niepełnosprawnym. Prowadzimy Schronisko dla bezdomnych mężczyzn. Niedługo rozpoczniemy budowę Schroniska dla kobiet i matek z dziećmi.

Prowadzone działania:
Nocleg, wyżywienie i odzież dla osób bezdomnych.
Jadłodajnia dla ubogich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.