• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Bukowiny
    KRS 0000224753

Celem Stowarzyszenia jest pomoc naukowa, finansowa i rzeczowa dla obywateli zamieszkujących teren działania Stowarzyszenia i położonych tam obiektów zabytkowych i publicznych.

Prowadzone działania:
- Renowacja XVII byłego Rektorskiego Kościółka Akademii Zamojskiej.
- Organizowanie imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży.
- Prowadzenie zbiórek dobrowolnych datków.
- Organizacja Spotkań Akademickich.
- Projekty dofinansowane ze środków publicznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.