• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Amicus"
    KRS 0000224754

Jesteśmy grupą ludzi dobrej woli, pragnących pomóc uczniom i wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Policach, czyli osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.

Poprzez wsparcie doradcze, rzeczowe i finansowe, a także formy pomocy specjalistycznej w rehabilitacji i szkoleniu, chcemy pomóc w lepszym przygotowaniu do życia ludziom, którym los nie dał tej szansy.

Członkami stowarzyszenia są rodzice, opiekunowie, pracownicy i sympatycy Ośrodka, oraz inne osoby pragnące nieść pomoc.

Chętnie przyjmiemy do swego grona wszystkich, którzy chcieli by z nami pracować, lub wspomóc w każdej formie naszą działalność.

Nasze Stowarzyszenie istnieje od roku 2005 i przez ten czas nie dokonaliśmy może wielkich rzeczy, ale dzięki naszej działalności i zaangażowaniu naszych przyjaciół i sponsorów wychowankowie SOSW nr 1 w Policach przeżyli trochę miłych chwil i pomimo przeciwności losu mogli cieszyć się w czasie wspólnych zabaw. Wierzymy w to, że z pomocą ludzi dobrej woli wywołamy jeszcze niejeden uśmiech radości na twarzach dzieci.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.