• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Szkole Pierwiosnek
    KRS 0000224878

Stowarzyszenie zajmuje się wspieraniem działalności edukacyjnej, wychowawczej i rewalidacyjnej Zespołu Szkół. Jego działalność jest ukierunkowana na:
-wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie,
-tworzenie sprzyjających warunków prawnych,
-umożliwianie uczniom aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
-wieloaspektowe wspieranie rodzin uczniów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.