• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundusz Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej
    KRS 0000224942

Prowadzone działania
Prowadzenie ośrodka wsparcia w formie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Dom Samotnej Matki Archidiecezji Lubelskiej na 20 miejsc-przyjmowanie kobiet ciężarnych w potrzebie, opieka i pomoc w usamodzielnieniu się.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.