• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku
    KRS 0000225114

W Jaworzynie Śląskiej, będącej najstarszym węzłem kolejowym w Polsce, znajduje się największa zachowana na Dolnym Śląsku parowozownia wachlarzowa, w której zgromadzono unikatowy tabor kolejowy. W trakcie sześcioletniej działalności Muzeum jego pracownicy sukcesywnie prowadzili naprawy i renowacje. Efekt? Obecnie muzeum udostępnia ekspozycję obejmującą zabytkowy tabor kolejowy normalnotorowy od roku 1890 do lat 70-tych XX w. Zbiór składa się z ponad 50 lokomotyw (pochodzenia polskiego, niemieckiego, austriackiego, angielskiego i amerykańskiego), około 50 wagonów oraz żurawi kolejowych i pługu odśnieżnego. Zajmują one aż 1,5 km torów.

Poza taborem kolejowym do muzeum przybyły także maszyna parowa, dźwig, kolekcja motocykli Harley-Davidson, urządzenia dawnej drukarni, zabytkowy komputer Odra, zbiory ikonograficzne, biblioteczne oraz wiele eksponatów związanych z kolejnictwem i jego otoczeniem z zakresu łączności i zabezpieczenia ruchu kolejowego, nawierzchni kolejowej oraz wiele różnych pamiątek i dokumentów. Uruchomiona została makieta kolejowa w skali H0 sterowana autentycznymi urządzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego. Zbudowano drezynę do jazd rekreacyjnych dla zwiedzających. Otwarto również salę zabawkarstwa samochodowego, salę poświęconą historii motocyklizmu na Śląsku, salę zabytkowych radioodbiorników, a także Starą Drukarnię. W zabytkowych wagonach przygotowana została wystawa dotycząca "Roli Kolei w przesiedleniach po II Wojnie Światowej".

W 2013 roku rozpoczęto odbudowę i przywrócenie do stanu używalności infrastruktury kolejowej Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa. Celem wspomnianych działań jest stworzenie "żywego muzeum", w którym turyści będą mieli styczność z urządzeniami służącymi do obsługi parowozów. W sezonie letnim udostępniona zostanie tzw. turystyczna trasa parowozowa , której edukacyjny charakter będzie polegał na zaprezentowaniu procesów związanych z przygotowaniem parowozu do wyjazdu w trasę.

Muzeum zajmuje się organizacją różnego rodzaju imprez okolicznościowych i charytatywnych. W kalendarzu imprez w Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na stałe zagościła Gala Parowozów- Zlot Zabytkowych Lokomotyw. Z imprez organizowanych dla dzieci warte uwagi są takie projekty jak "Miasto Dzieci" i "Mikołaj w Muzeum". Na ternie zabytkowej parowozowni odbyły się też inne ciekawe projekty, m. in. "Kolej łączy pokolenia", czy "Festiwal Zabytków Techniki", które zorganizowano dla zaspokojenia zainteresowań miłośników kolejnictwa i historii.

Celem muzeum jest uratowanie jak największej ilości zabytków związanych z historią techniki na Dolnym Śląsku. Muzeum nie jest umiejscowione na turystycznej trasie, ale z punktu widzenia historii techniki jest bardzo ważne. W latach 40- tych XIX wieku powstały dwie ważne linie kolejowe, jedna z Wrocławia do Wałbrzycha a druga z Legnicy na Górny Śląsk . Na skrzyżowaniu tych tras, rozwinęła się Jaworzyna Śląska, miejscowość, która wyrosła wraz z rozwojem kolejnictwa. To trudny punkt aby ściągnąć zwiedzających, myślimy jednak, że uda nam się wypromować miejscowość i Muzeum, aby przybyło tu jak najwięcej zwiedzających.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.