• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Łemkowska Fundacja Oświatowa imienia Jana Krynickiego
    KRS 0000225293

Główne cele działań organizacji to:
- przyznawanie pomocy stypendialnej i pomocy w zakwaterowaniu w miejscu nauki
- organizowanie edukacji uzupełniającej
- tworzenie księgozbiorów.

W minionym roku szkolnym i akademickim przyznawana była pomoc stypendialna czterem osobom: trojgu uczniom szkół średnich - 100 zł miesięcznie i jednemu studentowi - 200 zł miesięcznie.
Ponadto prowadzone były działania w poszukiwaniu środków na fundusze Fundacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.