• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Młodych Talentów w Dębicy
    KRS 0000225300

Misją Stowarzyszenia jest wspieranie kształcenia muzycznego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju imprez artystycznych pogłębiających zainteresowania muzyką, wspieranie aktywności młodych artystów w zakresie kultury i sztuki.
Naszym celem z jednej strony jest promocja najzdolniejszych uczniów, umożliwianie im ustawicznego dokształcania, koncertowania, brania udziału w licznych przesłuchaniach, warsztatach, konkursach, przegladach itp., zaś z drugiej strony zapewnienie mieszkańcom miasta, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, możliwości udziału w imprezach artystycznych, tym samym przyczyniając się do wychowania pokolenia młodych ludzi wrażliwych na muzykę, kulturę i sztukę.
Działalność artystyczna naszych uczniów i nauczycieli niewątpliwie stanowi znakomitą promocję miasta i powiatu w kraju i za granicą.

Działania Stowarzyszenia skierowane są głównie do dzieci i młodzieży dębickich przedszkoli i szkół, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z placówek integracyjnych jak również do społeczności miasta Dębicy i okolic, w tym ludzi starszych i niepełnosprawnych (np. pensjonariuszy Domu Spokojnej Starości czy Domu Opieki Spoecznej). W tym celu współpracujemy z licznymi instytucjami (Starostwo Powiatowe).
Formy naszych działań obejmują organizację różnorodnych imprez artystycznych np. koncerty, konkursy i przesłuchania, które zależnie od potrzeb przyjmują formę bajek, pogadanek o muzyce itp.

Aktualnie w przygotowaniu są naastępujące imprezy artystyczne:
- Koncert niespodzianka "Witaj Mikołaju"
- Koncert w Domu Pomocy Społecznej "Lulajże Jezuniu"
- Koncert karnawałowy
- Koncert WOŚP
- Koncert kolęd pt. "Kolędować Małemu"
- Konkurs Wiedzy o Kmpozytorach - "Życie i twórczość Fryderyka Chopina"
- Koncert kolęd w Domu Dziecka "Hanka" pt. "Hej, kolęda, kolęda"
- Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka
- Popis choreograficzny dla rodziców pt. "Muzyka dźwiękiem i gestem malowana"
- Koncert w wykonaniu profesjonalnych artystów (pianista Yamamoto, W. Malicki, skrzypek K. Jakowicz, S. Tomasik)
- Poranki muzyczna dla przedszkoli
- Koncerty z okazji 250-lecia urodzin Mozarta
- Konkurs Skrzypcowy o zasięgu Wojewódzkim pt. "Regionalne Spotkania Smyczkowe"
- Koncert plenerowy dla mieszkańców miasta
- Koncert z okazji Dnia Matki i Ojca.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.