• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dializowanym "Nefro"
    KRS 0000225360

Swoim działaniem obejmujemy pacjentów przewlekle dializowanych, pacjentów po przeszczepie nerki, rodziny pacjentów. Pomagamy chorym przystosować się do normalnego życia mimo przewlekłej choroby. Szkolimy rodziny pacjentów, personel medyczny, wolontariuszy. Doposażamy w sprzęt medyczny stacje dializ.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.