• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej
    KRS 0000225374

Misja
Organizowanie pomocy charytatywnej.
Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym.

Prowadzone działania
Pomoc rodzinom ubogim i patologicznym, dzieciom z tych rodzin, wychowankom domów dziecka, osobom starszym, chorym i ułomnym, osobom ubogim i bezdomnym, emigrantom i uchodźcom, oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji.
Wydawanie odzieży i żywności.
Organizowanie wypoczynku letniego i wycieczek.
Prowadzenie zajęć świetlicowych.
Organizowanie pomocy w miejscu zamieszkania osób starszych i chorych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.