• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Sztuki Współczesnej "In Situ"
    KRS 0000225393

Fundacja In Situ powstała w grudniu 2004 roku w Podkowie Leśnej. Założycielami są artyści z kręgu sztuki współczesnej Bożenna Biskupska (malarstwo, rzeźba, performance) i Zygmunt Rytka (fotografia, instalacja). Nazwa "In Situ", oznacza "w miejscu" (łac) i jest równocześnie filozofią działania fundacji. "In situ" ma dla fundacji wielorakie znaczenie. Z jednej strony nazwa odnosi się do miejsca historycznego, obecnej siedziby fundacji, dawniej Pałacyku Myśliwskiego Stanisława Lilpopa. "In situ" to także działanie w miejscu, które bez względu gdzie "ma miejsce" jest przestrzenią sztuki.

Prowadzone działania:
Ochrona zabytków, edukacja, animacja kultury.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.