• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lions Club Magnolia
    KRS 0000225411

Światowym mottem stowarzyszenia jest - "We Serve" - służymy. Wstępując w szeregi Lions Club będziemy się starać wcielać je w życie w naszej działalności. Mamy nadzieję dobrze przysłużyć się tak społeczności naszego miasta jako całości, jak i poszczególnym osobom i organizacjom znajdującym się w potrzebie.
Mamy nadzieję współpracować z innymi organizacjami o podobnym profilu, albowiem zdajemy sobie sprawę, iż praca zespołowa daje większe szanse powodzenia.
Nazwaliśmy nasz klub "Magnolia". Umieszczając w nazwie ten charakterystyczny dla naszego miasta piękny kwiat, chcieliśmy podkreślić, że wszyscy jesteśmy mieszkańcami Szczecina i swoje wysiłki w jeszcze dotychczas poświęcać chcemy jego rozwojowi - dla wspólnego dobra. Będziemy się starać zbliżać nasze miasto do Europy razem z innymi ludźmi dobrej woli.

Cele Lions:
-BUDZIĆ I PODSYCAĆ ducha porozumienia pomiędzy narodami świata
-PROMOWAĆ zasady dobrego rządzenia i obywatelstwa, jak również etyki działalności gospodarczej, publicznej i w życiu prywatnym
-UCZESTNICZYĆ aktywnie w procesie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, dbać o jego moralny i kulturalny
-UMACNIAĆ więzi przyjaźni, koleżeństwa i wzajemnego zrozumienia tak wewnątrz klubu jak i wobec innych członków społeczności
-ZAPEWNIĆ forum dla otwartej dyskusji o wszystkich sprawach nurtujących społeczność z wyłączeniem jednak polityki partyjnej czy zagadnień ideologicznych
-ZACHĘCAĆ ludzi dobrej woli do służby społeczności w tym zwłaszcza ludziom pokrzywdzonym prze los.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.