• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub Sportowy "Gryf"
    KRS 0000225428

Nasza misja - WYCHOWANIE PRZEZ SPORT.
"Efektem naszej pracy mają być wyniki wychowanków osiągnięte w dorosłej piłce i poza nią" (cytat z programu szkolenia).

Uzyskane środki przeznaczamy na organizację i prowadzenie szkolenia piłkarskiego chłopców w wieku 7 – 15 lat, a w tym:
- Pokrycie kosztów udziału w rozgrywkach ligowych (transport, sędziowie, wyżywienie)
- Organizacja obozów sportowych,
- Organizacja i udział w turniejach piłkarskich,
- Zakup sprzętu sportowego,
- Utrzymanie obiektów sportowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.