• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową "Wyspy Szczęśliwe"
    KRS 0000225443

Misja
Niesienie pomocy dzieciom z chorobami nowotworowymi leczonymi w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, prowadzi swoją działalność zdobywając fundusze wspomagające zaopatrzenie w bardzo drogie leki i specjalistyczną aparaturę, niezbędne w leczeniu dzieci chorych na białaczkę i inne nowotwory. Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Krakowie obejmuje leczeniem każdego roku ponad 100 dzieci z nowo rozpoznaną chorobą nowotworową, przede wszystkim z regionu południowej Polski. Dzięki postępom medycyny coraz więcej dzieci można wyleczyć (obecnie około 70 %), lecz skuteczna terapia chorób nowotworowych jest niezmiernie kosztowna i długotrwała. Koszt wyleczenia jednego dziecka z choroby nowotworowej zależy od rodzaju nowotworu oraz jego rozsiewu i wynosi od 50 000 zł do 300 000 zł. Otrzymywane środki z budżetu są niewystarczające, a w onkologii nie można stosować półśrodków.
Dlatego też, Fundacja podejmuje wszechstronne starania, aby zapewnić dostęp do najbardziej efektywnej terapii, wszystkim dzieciom chorym na nowotwory, leczonym w krakowskiej Klinice.

Prowadzone działania
1. Działania popularyzujące ideę działalności fundacji w prasie, radiu, TV
2. Rozsyłanie apeli z prośbą o pomoc finansowa do firm itp.
3. Bale charytatywne połączone z aukcją na rzecz fundacji
4. Aukcje podarowanych przez artystów prac w czasie wernisaży na wieczorach czwartkowych w hotelu "Elektor", jak również aukcje prac wykonanych przez małych pacjentów
5. Zakup bardzo drogich leków, sprzętu medycznego, wykonywanie badań
6. Lokaty terminowe bonów skarbowych
7. Poszukiwanie sponsorów podczas spotkań z Polonią
8. Finansowanie przeszczepów w kraju i leczenia zagranicą
9. Dotowanie hostelu w Krakowie dla rodziców
10. Pomoc w sprawowaniu opieki nad pacjentami wyleczonymi z chorób nowotworowych
11. Dofinansowanie wydatków na modernizację pomieszczeń i urządzeń
12. Organizowanie konferencji naukowo-szkoleniowych dla lekarzy, pielęgniarek i rodziców.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.