• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Daj Mi Czas"
    KRS 0000225682

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, wspierającą edukację i wychowanie dzieci i młodzieży. Promujemy alternatywne metody edukacyjne, pedagogiczne i wychowawcze, wychodząc z założenia, iż wykorzystanie w sposób optymalny olbrzymiego potencjału i naturalnej ciekawości świata drzemiących w dzieciach - przy pomocy odpowiedniego przewodnika (nauczyciela) - pozwoli wychować kreatywnych, otwartych i światłych ludzi, przygotowanych wszechstronnie do zmierzenia się z dorosłym życiem. Chcemy, aby dzieci otrzymały możliwość jak najlepszego startu, aby mogły w przyszłym życiu zajmować się w sposób twórczy tym, co przyniesie im przede wszystkim satysfakcję.

1. Fundacja "Daj mi czas" jest pozarządową organizacją pożytku publicznego prowadzącą działalność społecznie użyteczną.
2. Celem Fundacji jest podejmowanie wszelkich działań na rzecz ogółu społeczności, zwłaszcza osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej związanych z:
- upowszechnianiem i poszerzaniem wiedzy o alternatywnych metodach edukacyjnych, pedagogicznych i wychowawczych
- rozpowszechnianiem wiedzy na temat właściwych sposobów realizacji tychże metod
- rozpowszechnianiem wiedzy o efektach stosowania alternatywnych programów edukacyjnych, wychowawczych i pedagogicznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.