• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Szkoła Przyszłości
    KRS 0000225709

Misja:
1. Działalność charytatywna.
2. Działalność oświatowo-wychowawcza.
3. Rewaloryzacja i odnowa zabytków sakralnych.
4. Działalność kulturalna.

Prowadzone działania
FSP pragnie powołać do życia integracyjną Szkołę Podstawową, Gimnazjum i Liceum. Chcemy zbudować w tym celu kompleks budynków na cele oświatowe z pełną bazą edukacyjno-sportową. W szkole tej będą pracować nauczyciele o najwyższych kwalifikacjach zawodowych.
Fundacja organizuje letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży w formie kolonii.
Kontynuujemy rozpoczęte przez nas działania stypendialne na rzecz wybitnie zdolnej młodzieży z rodzin niezamożnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.