• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ochotnicza Straż Pożarna w Łaznowie
    KRS 0000225719

Misja
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.
6. Działania na rzecz ochrony środowiska.

Prowadzone działania
-działalność ratowniczo - gaśnicza - I miejsce w roku 2007 i 2008 w skali powiatu tomaszowskiego pod względem udziału w akcjach ratowniczych
-orkiestra dęta założona w 1916 r., w jej składzie jest 35 muzyków - liczne występy
-szkolenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - 16 druhów
-prowadzenie kroniki jednostki - ubiegłoroczny udział w XV Ogólnopolskim Konkursie Kronik w Tomaszowie Mazowieckim
-prowadzenie strony internetowej
-prowadzenie pokazów i szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego dla szkół i przedszkoli
-organizowanie licznych imprez okolicznościowych, integracyjnych, współpraca z KGW, kościołem, gminą

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.