• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bractwo Kurkowe w Krobi
    KRS 0000225832

Naszym celem jest :
- kultywowanie wierności i przywiązania do Rzeczpospolitej Polskiej, oraz podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej
- szerzenie postaw i ducha obywatelskiego
- podtrzymywanie i pielęgnowanie wiekowych tradycji patriotycznych, kulturowych i obywatelskich Bractwa
- rozwijanie kontaktów oraz współpracy ze społecznościami, oraz organizacjami w kraju i zagranicą
- wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie popularyzacji strzelectwa sportowego

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.