• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej
    KRS 0000226036

Misja:
- pomoc psychologiczna, materialna chorym i rodzinom chorych;
- promocja idei oraz pomoc w tworzeniu w Suwałkach zakładu stacjonarnej opieki zdrowotnej nad chorymi w terminalnym okresie choroby i chorymi obłożnie wymagającymi intensywnej opieki pielęgniarskiej;
- propagowanie wiedzy o opiece paliatywnej i opiece nad chorymi wymagającymi intensywnej bądź stałej opieki pielęgniarskiej;
- promocja i organizacja wolontariatu w zakresie opieki paliatywnej i opieki nad chorymi obłożnie wymagającymi stałej opieki w domu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.