• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Ekologiczna ARKA
    KRS 0000226058

Celem Fundacji jest ochrona środowiska naturalnego i zwierząt oraz edukacja społeczeństwa, w szczególności w zakresie:
a) ochrony środowiska przyrodniczego, w tym cennych terenów przyrodniczych oraz ochrona dziedzictwa kulturowego na tych obszarach,
b) edukacji dzieci i młodzieży oraz promocji i organizacji wolontariatu,
c) zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, w tym w szczególności realizacji programów rolno - środowiskowych, zapobieganie bezrobociu poprzez wspieranie ekoturystyki, ekologicznego rolnictwa i ogrodnictwa, popieranie tradycji i zawodów związanych z ochroną środowiska i ochroną dziedzictwa kulturowego, rozwój działalności wspomagający rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
d) ochrony zwierząt i ich praw,
e) promowania integracji europejskiej w aspekcie ochrony środowiska i zwierząt,
f) zwiększania dostępności, osobom niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie, przewlekle chorym, do środowiska przyrodniczego i edukacji w tym zakresie.

Prowadzone działania:
1. Kampania ”Nie trujcie” dotycząca problemu spalania śmieci w piecach domowych
2. Program ”Śmieciobranie” - dotyczy sprzątania szlaków turystycznych w miejscach cennych przyrodniczo
3. Akcje - Dzień Dobrych Uczynków (19 maja każdego roku), Dzień Czystego Powietrza (14 listopada każdego roku), akcja Choinki nadziei.
4. Zadbaj o klimat
5. Ubierz swój dom
6. LISTY DLA ZIEMI czyste powietrze zdrowy człowiek
7. Choinki Nadziei
8. Drzewko za Surowce
9. Kino bez prądu
10. Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej
11. Zielony Kontener

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.