• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Puławskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Potrzebujących Pomocy i Ich Rodzin "Tęcza"
    KRS 0000226106

Stowarzyszenie jest powołane do wsparcia dzieci (głównie wychowanków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Puławach - tj. byłego Domu Dziecka i Ogniska Wychowawczego) potrzebujących pomocy oraz rodzin tych dzieci, w tym również dzieci niepełnosprawnych (fizycznie i intelektualnie), a także usamodzielnionych wychowanków.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.