• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Rozwoju Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralnego Szpitala Weteranów "Pro Cordis"
    KRS 0000226229

Misja:
Wspieranie i promocja nowatorskich rozwiązań w zakresie diagnozowania i terapii chorób objętych profilem działania Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi a w szczególności chorób tzw. cywilizacyjnych; poprawa warunków pobytu pacjentów w szpitalu oraz warunków pracy osób w nim zatrudnionych; zakup wysokospecjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb szpitala; współdziałanie z innymi organizacjami i stowarzyszeniami, których celem jest promocja i ochrona zdrowia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.