• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie
    KRS 0000226295

Misja
Wsparcie duchowe, religijne członków Stowarzyszenia.
Głoszenie Ewangelii, Słowa Bożego i życie zgodne z przykazaniami Chrystusa.
Zachęcanie do wstępowania rodzin katolickich do Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie składa się z sieci Rodzin Kolpinga. Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy duchowej, religijnej oraz modlitewnej rodzinom katolickim.
Stowarzyszenie wspiera i pomaga swoim członkom także organizując pomoc rzeczową czy charytatywną potrzebującym. Podejmowane są działania na rzecz pomocy osobom bezrobotnym czy organizacji czasu wolnego dzieciom i młodzieży. Także organizacja koncertów, imprez katolickich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.