• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Automobilklub Chełmski
    KRS 0000226357

Głównym naszym celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, któremu poświęcamy wiele czasu, energii i pomysłów. Poza tym prowadzimy działania w zakresie turystyki i sportu samochodowego oraz ochrony środowiska.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.