• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Pierwszy Krok"
    KRS 0000226503

Misja:
Działalność charytatywna. Działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych i pomoc ich rodzinom, wyrównywania ich szans w środowisku.

Prowadzone działania:
Udostępniamy subkonto dla dzieci niepełnosprawnych w celu zbierania środków na turnusy rehabilitacyjne, operacje, sprzęt rehabilitacyjny itd.
Prowadzimy programy skierowane do niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych:
-Aktywni (2013- 2015), Wesoła Rodzina (2013)
-Aktywne Dzieciaki: (2010-2013) grupa dzieci korzystała ze stałej rehabilitacji ruchowej, masażu i hipoterapii.
-Aktywni Razem: (2010-2013) zajęcia pedagogiczne dla dzieci w celu wyrównywania szans edukacyjnych, zajęcia terapii psychologicznej dla dzieci autystycznych, zajęcia grupowe.
Fundacja pomaga niepełnosprawnym dzieciom przy finansowaniu rehabilitacji i hipoterapii w Trójmieście, jak również podczas turnusów rehabilitacyjnych.
Prowadzimy grupę wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia odbywają się przy udziale psychoterapeuty.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.