• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Mażoretek Polskich, Rozwoju Kultury i Sportu
    KRS 0000226543

Misja:
Nasze Towarzystwo wspiera ludzi pełnych inicjatyw. Organizujemy wyjazdy kulturalne dla grup do operetki. Wspieramy akcję związaną z integracją społeczeństwa lokalnego wraz z osobami niepełnosprawnymi. Prowadzimy zadania pod nazwą "Ja i moje zdrowie", w ramach którego organizujemy wyjazdy na basen. Od 2009r. rozpoczęliśmy akcję zima, w ramach której organizowany jest wyjazd dzieci i młodzieży na zimowisko w czasie ferii zimowych.

Prowadzone działania:
"Cudaki" to zespół żonglerski działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim już od czterech lat, skupia dzieci dobrzeńskich szkół. Na swoim koncie ma już występy publiczne na terenie Opola i miast całego województwa. Naszym celem jest dalszy rozwój własny i doskonalenie a także prezentacje publiczne swoich umiejętności. Pomagaliśmy grupom tanecznym w zakupie strojów. Dzięki temu osiągają wspaniałe wyniki na arenie całego kraju oraz za granicą.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.