• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Razem"
    KRS 0000226560

Prowadzone działania
Prowadzimy kółka zainteresowań: taneczne, plastyczne oraz muzyczne (nauka gry na pianinie i gitarze). Ponadto jesteśmy w trakcie remontu lokalu będącego siedzibą Stowarzyszenia. Po jego zakończeniu zorganizujemy świetlicę środowiskową z publicznym dostępem do internetu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.