• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki
    KRS 0000226640

Misja:
Pomoc i reprezentowanie osób chorych na cukrzycę wobec władz.
Dbanie o jakość leczenia cukrzycy poprzez kreowanie systemu leczenia diabetologicznej.
Poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji diabetyków.
Integracja diabetyków ze środowiskiem ludzi zdrowych.
Prowadzenie i organizowanie edukacji terapeutycznej dla osób chorych na cukrzycę i ich rodzin.

Prowadzone działania:
Program kursów edukacyjno-terapeutycznych dla osób chorych na cukrzycę i ich rodzin.
Program bezpłatnych spotkań z lekarzem diabetologiem i chirurgiem naczyniowym.
Program spotkań edukacyjnych dla rodziców dzieci z cukrzycą.
Program badań profilaktycznych (pomiar cukry, cholesterol, ciśnienie).
Indywidualne szkolenia z diety i samokontroli.
Poradnictwo prawne w zakresie niepełnosprawności.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.