• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Ludziom Morza"
    KRS 0000226719

Prowadzone działania
Głównym celem powołania Fundacji było stworzenie platformy pomocy i porozumienia na rzecz osób poszkodowanych i ich rodzin w związku z katastrofą lub wypadkiem na morzu, w szczególności na rzecz rodzin marynarzy - ofiar katastrofy promu "Jan Heweliusz", które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub życiowej.

Celem Fundacji jest ponadto niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne, finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, środków medycznych i leków, fundowanie stypendiów, wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych.

(na podstawie strony internetowej Fundacji - www.fundacjaludziommorza.pl)

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.