• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku
    KRS 0000226736

Misja:
Włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego.
Stymulowanie ich rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej.
Aktywizacja społeczna.
Upowszechnienie profilaktyki gerontologicznej.
Prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej oraz turystyczno-krajoznawczej.

Prowadzone działania:
Wiek słuchaczy: 55-86 lat.
Płeć: ponad 356 kobiet, 21 mężczyzn.
Różne zawody, najwięcej nauczycieli - około 40%.
Wykształcenie średnie i 35 % wyższe.
Formy zajęć: wykłady, dyskusje, konferencje naukowe, lektoraty języków obcych (angielski, niemiecki, włoski, rosyjski, francuski), spotkania z ciekawymi ludźmi.
Sekcje: plastyczna, rękodzielnictwo, literacko- dyskusyjna, gimnastyczna, fotograficzna, informatyczna,tańca, wokalna,brydzowa, turystyczno-krajoznawcza.
Zajęcia z gimnastyki rehabilitacyjnej.
Warsztaty psychologiczne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.