• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej "Crescendo"
    KRS 0000226770

Misja
Celem Stowarzyszenia jest: działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na terenie miasta i regionu, edukacji kulturalnej, głównie muzycznej, wspieranie Państwowej Szkoły Muzycznej, udzielanie pomocy uzdolnionej artystycznie młodzieży z miasta i regionu znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej i życiowej, nawiązywanie kontaktów międzynarodowych, działanie na rzecz integracji europejskiej.

Prowadzone działania
-Organizowanie koncertów edukacyjnych oraz koncertów muzyków profesjonalnych,
-pomoc uzdolnionej artystycznie młodzieży z miasta i regionu,
-współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia.
Odbiorcami są dzieci i młodzież z miasta i regionu, również osoby dorosłe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.