• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
    KRS 0000226783

Misja
Działanie na rzecz ludzi ubogich znajdujących się w potrzebie moralnej i materialnej.

Prowadzone działania
-Pomoc bezdomnym - schronisko i wyżywienie (Przytulisko dla kobiet i dzieci Oaza - ok. 50 miejsc (Staszica 5); przytulisko dla bezdomnych - ok. 20 miejsc (Krakowska 80/2) dla mężczyzn i 5 pokoi dla rodzin - Częstochowa
-usługi pielęgniarskie i pielęgnacyjne - Stacja Opieki Pielęgniarskiej Caritas - Częstochowa
-pomoc osobom starszym - Klub Seniora przy Caritas
-pomoc dzieciom, opieka pozaszkolna - Ośrodek Pomocy Społecznej Caritas w Krzepicach
-coroczne kolonie letnie dla 600 - 1000 dzieci
-cały rok: doraźna pomoc finansowa lub rzeczowa w postaci żywności, odzieży, obuwia, lekarstw itp.
-wspieranie jadłodajni dla ubogich
-codzienne darmowe wydawanie chleba w kilku parafiach na terenie miasta.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.